valera

1955 ˘ta, vagyis t”bb mint 50 ‚ve gy rt c‚gnk haj pol˘ berendez‚seket.

ľlland˘ t”rekv‚si pontunk, mely k”rl a kivitelez‚s ‚s termel‚s forog, a haj eg‚szs‚ge ‚s klalakja, teh t az illet‹ szem‚ly j˘ k”z‚rzete ‚s im zsa.

A haj alapos, m‚lyrehat˘ ismerete alapvet‹ olyan k‚szl‚kek megalkot s ban, melyek lehet‹v‚ teszik a haj eg‚szs‚ges ‚s gondos kezel‚s‚t. E c‚l ‚rdek‚ben Valera egyttműk”dik egyetemi klinik k hajspecialist ival, stylist egyesletek mesterfodr szaival ‚s sampon ‚s kozmetikai term‚k gy rt˘kkal.

A Valera gy r egyŁttal profit l a "Made in Switzerland" ‚s a Sv jci Kereszt j˘ hĄrnev‚b‹l, amely nemzetk”zileg elismert logo. A˙ "SVľJCI" sz˘ az al bbi ‚rt‚keket kommunik lja: maxim lis min‹s‚g, pontoss g, megbĄzhat˘s g, szak‚rtelem, az eg‚szs‚g ‚s k”rnyezet tekint‚lye. A Sv cji Kereszt egyedi pozicion lts got ‚s m rkahiteless‚get aj nl ‚s pozitĄvan befoly solja a fogyaszt˘k ‚rt‚kit‚let‚t ‚s v laszt s t.

 
530 mm fgg”leges magass g  llĄt s
Automatikus bekapcsol s
k”zz”s‚gi hajsz rĄt˘ K”z”ss‚gi Haszn latra tervezve

Automatikus melegleveg‹s  llĄthat˘ magass gŁ tk”rrel felszerelt multifunkci˘n lis hajsz rĄt˘,k‚zsz rĄt˘.

Nyilv nos uszod k, sport ‚s fitnessz centrumok, k˘rh zak, nevel‹otthonok ‚s id‹sek otthona r‚sz‚re tervezve
Kiv l˘ otthoni haszn latra
Biztons gos ‚s k‚nyelmes gyermekeknek, rokkantaknak ‚s id‹seknek
Aotomatikus radar aktiv l s k‚zn‚lkli haszn lathoz
HosszŁ ‚lettartamŁ indukci˘s motor
Extra hosszŁs gŁ motor ‚lettartam: 50.000 ˘ra
Automatikus id‹kapcsol˘
Robosztus, "kont rmentes" diz jn
Alacsony fenntart s
832.02 modell  llĄthat˘ magass gi rendszer ‚s krist ly tk”r.

Automatikus bekapcsol s
k”zz”s‚gi hajsz rĄt˘ K”z”ss‚gi Haszn latra tervezve

Automatikus melegleveg‹s multifunkci˘n lis hajsz rĄt˘,k‚zsz rĄt˘.

Nyilv nos uszod k, sport ‚s fitnessz centrumok, k˘rh zak, nevel‹otthonok ‚s id‹sek otthona r‚sz‚re tervezve
Kiv l˘ otthoni haszn latra
Biztons gos ‚s k‚nyelmes gyermekeknek, rokkantaknak ‚s id‹seknek
Aotomatikus radar aktiv l s k‚zn‚lkli haszn lathoz
HosszŁ ‚lettartamŁ indukci˘s motor
Extra hosszŁs gŁ motor ‚lettartam: 50.000 ˘ra
Automatikus id‹kapcsol˘
Robosztus, "kont rmentes" diz jn
Alacsony fenntart s
832.02 modell  llĄthat˘ magass gi rendszer ‚s krist ly tk”r.

3 l‚gsz llĄt s/h‹m‚rs‚klet kombin ci˘
hideg leveg‹ be llĄt s
ki-bekapcsol˘ nyom˘gomb
f‚m leveg‹ bemeneti r cs/szűr‹
higi‚nikus: nano-silver antibakteri lis kezel‚s
ki/be biztons gi kapcsol˘
Borotv lkoz˘ dugalj 110-120 V ‚s 220-240 V
biztons gi szigetel‹ transzform tor
Comfort ‚jszakai jelz‹f‚ny.

Lista r: 15.407 FT

3 l‚gsz llĄt s/h‹m‚rs‚klet kombin ci˘
hideg leveg‹ be llĄt s
ki-bekapcsol˘ nyom˘gomb
f‚m leveg‹ bemeneti r cs/szűr‹
higi‚nikus: nano-silver antibakteri lis kezel‚s
ki/be biztons gi kapcsol˘
Digit lis ˘ra

Lista r: 13.622 Ft

Premium 1600/1200 Mirror Cikksz mok: 533.05/037M / 533.03/037M


3 l‚gsz llĄt s/h‹m‚rs‚klet kombin ci˘
hideg leveg‹ be llĄt s
ki-bekapcsol˘ nyom˘gomb
f‚m leveg‹ bemeneti r cs/szűr‹
higi‚nikus: nano-silver antibakteri lis kezel‚s
ki/be biztons gi kapcsol˘
Borotv lkoz˘ dugalj 110-120 V ‚s 220-240 V
biztons gi szigetel‹ transzform tor
NagyĄt˘s tk”r

Premium 1600/1200 Compact Super Cikksz mok: 533.05/036 / 533.03/036


3 l‚gsz llĄt s/h‹m‚rs‚klet kombin ci˘
hideg leveg‹ be llĄt s
ki-bekapcsol˘ nyom˘gomb
f‚m leveg‹ bemeneti r cs/szűr‹
higi‚nikus: nano-silver antibakteri lis kezel‚s
ki/be biztons gi kapcsol˘.

Hosszu ‚letű motor
8 perc ut n automatikussan kikapcsol
Automatikus be-ki kapcsol s
Nem meleged‹ G‚gecs‹
G‚gecs‹ 1,2 m
Falbont s n‚lkl felszerelhet‹!

Lista r: 24.108 Ft

Akci˘s  r 5 db-t˘l : 19.990 Ft
Handy fali k‚zsz rĄt˘
ki-be kapcsol s a legmonernebb infr s ‚rz‚kel‚ssel
biztons gi lekapcsol s
k‚tf‚le bek”t‚si lehet‹s‚g
feh‚r ‚s ezst szĄnben.

Lista r: 24.936 Ft
Akci˘s  r 5 db-t˘l: 19.999 Ft